Översyn, reparation och renovering utföres på såväl violiner, altvioliner och celli som kontrabasar. Eftersom Mikael har erfarenhet av musikeryrket är han mycket intresserad av tonala frågor och har specialiserat sig på uppställningar och tonjusteringar.

Stråkreparationer och taglingar utföres även med tagel av högsta kvalitet.

Årlig översyn

Det är en god idé att lämna in sitt instrument för översyn en gång om året. Denna service omfattar normalt:

  • Lackrengöring
  • Retusch och skyddslack av slitna ytor
  • Kontroll av limfogar och limning av öppna fogar. (Limfogarna mellan lock-sarg och lock-botten går ofta upp och orsakar missljud.)
  • Justering och smörjning av stämskruvar
  • Kontroll och slipning av greppbrädan
  • Kontroll av stall och ljudpinne
  • Montering av nya strängar

Du är alltid välkommen för ett gratis kostnadsförslag.