Om du har ett fint stråkinstrument är det alltid en bra idé att ha det försäkrat. Se då till att du får en riktig musikinstrumentförsäkring där även värdeminskning vid skada ingår. Större skador som t.ex ljudpinnesprickor i instrument och brott i stången på stråkar reducerar värdet avsevärt.

Backa Mikael förmedlar sedan flera år försäkringar till ett av de ledande företagen i branschen och hjälper till med värdering och värderingsintyg. Som regel krävs värderingsintyg från en violinmakare vid tecknande av musikinstrumentförsäkring.

Värderingsintyg

Ett värderingsintyg beskriver instrumentet och anger uppskattat återanskaffningsvärde, ett värde som ska kunna täcka reparationer eller ersättning av instrumentet.

Då du köper ett instrument eller en stråke från Backa Mikael violinbyggare AB medföljer alltid ett nytt värderingsintyg.