backa_mikael

Professionell service till stråkmusiker på alla nivåer sedan 1987.

Verksamheten inriktas på att tillgodose musikerns behov av bra service och tonal funktion. I ateljén bedrivs försäljning av stråkinstrument (violin, viola, cello och kontrabas), stråkar, etuier, strängar och tillbehör. Tonjusteringar, reparationer, restaureringar och stråktaglingar utförs. Nybyggnation av stråkinstrument i toppklass.

I ateljén erbjuds även rådgivning i alla frågor rörande köp och försäljning, reparation och restaurering, försäkringsfrågor och förmedling av försäkringar.

Välkommen!

Backa Mikael Eriksson,
violinbyggare verksam i Stockholm sedan 1987.